Telefonní číslo 800020202 – linka O2.
Přidal: Romi