Je to nějaký dispečink, ale nepoznačil jsem si, jaký …
Zadal: Karel