Telefonní číslo 800244444 – Home Credit – finanční služby. Obtěžující hovor.
Přidal: Jája