956777955: Obtěžující hovor, volající paní se představí jménem České Spořitelny. Jde o externí call centrum České Spořitelny.
Zadal: Nada