Telefonní číslo 999346 – Tesco Mobile s nabídkou. Jsem jejich zákazník.
Přidal: Eliáš