Telefonní číslo 228855988 – nabízejí obchodování přes internet – akcie. Je to společnost XTrade. Ne pro ně neznamená ne. Obtěžující hovor.
Zadal: Maty