Telefonní číslo 604174203 – požadují peníze na investice. Nevyžádaný hovor.
Přidal: Ludva