Telefonní číslo 731991270 – obtěžující hovor – telemarketing.
Přidal: Leas