Telefonní číslo 225294608 – nabízejí CCS karty na placení benzínu. Volají firmám.
Přidal: Mára