Telefonní číslo 720003319 – autorizační kódy elektronického bankovnictví FIO Banka.
Přidal: Temi