Psal o neexistující zásilce představil se jako dopravce UPS a odkaz na stránky.
Zadal: David Plesl